Giao mạng bóng 88 – Uy Tín Chất Lượng Nhất

I. CÁC CẤP ĐỘ KHI LẤY MẠNG BÓNG 88

1. Cấp Super

A. Chức năng

– Quản trị: Sử dụng quyền quản trị Super để quản lý và tạo không giới hạn các cấp Master, Agent, Member.

B. Giá và yêu cầu

– Giá USD: 5000 đồng/USD

– Com (Hoa hồng): nhân 2

– Yêu cầu:

+ Lấy ít nhất 40 Triệu đồng, đặt trước: 50%.

+ Min betting: 10$

2. Cấp Master

A. Chức năng

– Quản trị: Sử dụng quyền quản trị Master để quản lý và tạo không giới hạn các cấp Agent, Member.

B. Giá và yêu cầu

– Giá USD: 5000 đồng/USD

– Com (Hoa hồng): nhân 2

– Yêu cầu:

+ Lấy ít nhất 30 Triệu đồng, đặt trước: 50%.

+ Min betting: 10$

3. Cấp

A. Chức năng

– Quản trị: Sử dụng quyền quản trị Agent để quản lý và tạo không giới hạn các cấp Member.

B. Giá và yêu cầu

– Giá USD: 5000 đồng/USD

– Com (Hoa hồng): nhân 2

– Yêu cầu:

+ Lấy ít nhất 20 Triệu đồng, đặt trước: 50%.

+ Min betting: 10$

4. Cấp Member

A. Chức năng

– Khách chơi trực tiếp, đặt cược trong các trận đấu.

B. Giá và yêu cầu

– Giá USD: 10.000 đồng/USD

– Com (Hoa hồng): nhân 2

– Yêu cầu: Lấy ít nhất 5 Triệu đồng, đặt trước 50%

– Min betting: 50$