Cho Thuê Mạng Bóng – Lấy Mạng Tổng Online

Cách chọn nhà cái cá độ da bong 88 uy tín

Cách thức thuê mạng tổng

Bạn đặt Phí Khởi Tạo để lấy mạng . Điểm trong Tổng là thoải mái ( Phí này chỉ đóng 1 lần đầu tiên và duy nhất ) :
+ Agent : 2 triệu .
+ Master : 3 triệu .
+ Super Master : 4 triệu.
( Điểm trong acc tổng muốn bao nhiêu cũng có , thoải mái)

 

Phí thuê mạng tổng:

– Từ 1-10 acc : 150k / acc / tuần
– Từ 11 den 100 acc : 100k / acc / tuần
– Từ 101 den 150 acc : 70k / acc / tuần

Thanh toán theo thứ 2 hàng tuần . Bao nhiêu tài khoản member chơi thì bao nhiêu tiền , không có member nào chơi thì không tính , dựa theo giá thuê bên trên .